Zakończenie roku 3 klas LO
Zakończenie roku 3 klas LO
Zakończenie roku 3 klas LO
Egzamin Trwa ;)
Śniadanie laureatów i finalistów olimpiad i konkursów gimnazjalnych 2017
CHEMIA W MAŁEJ SKALI
Dzień Dla Życia 2017

Szkolne Wydarzenia

Zaloguj

Zaloguj się na konto Lotnik

wprowadź login
wprowadź hasło
Zapamiętaj
- ABSOLWENTÓW IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRZY CHCĄ PODWYŻSZYĆ WYNIK MATURALNY.
- ABSOLWENTÓW ZLIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, KTÓRZY ZOSTALI SKIEROWANI NA EGZAMIN MATURALNY PRZEZ OKE DO NASZEJ SZKOŁY.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia, przygotowujące do egzaminu maturalnego
oraz na próbny egzamin maturalny.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.
Kontakt telefoniczny: (68) 3271326 lub (68) 3247913
 
Terminy egazminów ustnych w ZSA:
j. polski 9, 10, 11, 15, 17* maja 2017
j. angileski 15, 16* ,18 maja 2017
j. rosyjski 10* maja 2017
j. niemiecki 12, 17 maja 2017
 
* - dla osób skierowanych z OKE
 
 

Lista tematów do części ustnej na egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2016/2017
w Zespole Szkół Akademickich- IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. 
Dla zdających egzamin w starej formule.

pdf icon m