IV Liceum Ogólnokształcące im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego

Ul2017 1 Ul2017 2

NABÓR 2017 - TERMINY I DOKUMENTY

Kandydat składa następujące dokumenty:

1. od 15 maja do 26 maja 2017 roku:

§ podanie o przyjęcie do szkoły;

§ kartę pomocniczą, (druk wygenerowany przez system ze strony internetowego wspomagania rekrutacji NABÓR 2016 www.zielona-gora.pl);

2.  23 - 27 czerwca  2017 roku do godz. 15:00:

§ kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;

§ kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone za zgodność

     z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał kandydat);

3. 29 czerwca 2017 roku godz. 12:00

     Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

4. od 29 czerwca godz. 12:00 do 06 lipca godz. 15:00 2017 roku:

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w IV LO z następującymi dokumentami:

  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
  2. oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  3. kartę zdrowia;
  4. trzy zdjęcia - podpisane;
  5. podpisaną deklarację w sprawie opłat za języki obce;
  6. podpisaną klauzulę dotyczącą wykorzystania wizerunku ucznia;
  7. podpisaną deklarację w sprawie etyki lub religii (wzory w/w druków na stronie internetowej szkoły). 

Prosimy o wypełnienie na stronie internetowej szkoły karty informacyjnej do dziennika elektronicznego:

 

wypełnij wniosek! 

 

OBOWIĄZKOWE TESTY JĘZYKOWE

dla wszystkich uczniów przyjętych do klas I liceum odbędą się w dniu składania dokumentów potwierdzających wolę nauki; termin do wyboru przez ucznia spośród:

29.06 (czwartek) w godz. od 12:00 do 15:00 w świetlicy szkolnej

30.06 (piątek) w godz. od 08:00 do 15:00 w świetlicy szkolnej

03.07 (poniedziałek) w godz. od 08:00 do 15:00 w świetlicy szkolnej

04.07 (wtorek) w godz. od 08:00 do 15:00 w świetlicy szkolnej

05.07 (środa) w godz. od 08:00 do 15:00 w świetlicy szkolnej

06.07 (czwartek) w godz. od 08:00 do 15:00 w świetlicy szkolnej

pdf mini Informator o szkole pdf mini Klauzula zgody
pdf mini Ważne terminy i dokumenty pdf mini Oświadczenie Języki
pdf mini Zasady punktowania pdf mini Oświadczenie Religia, Etyka WDZ