Klasy I
Lista osób przyjętych do internatu w roku szkolnym 2019/2020

 1. Baranowska Martyna
 2. Borowiec Bartosz
 3. Braszko Wiktoria
 4. Buchowski Adam
 5. Chodorowska Zuzanna
 6. Dąbrowska Julia
 7. Dąbrowski Jakub
 8. Demków Gabriela
 9. Dębińska Justyna
 10. Dudek Julia
 11. Frencel Julia
 12. Gawron Weronika
 13. Gnyp Hanna
 14. Gołek Larysa
 15. Gurdak Natalia
 16. Iwaszkiewicz Wiktoria
 17. Kowalczuk Julia
 18. Krawiec Nadzieja
 19. Krupa Kamila
 20. Laska Laura
 21. Łuczak Monika
 22. Markiewicz Paulina
 23. Matuszczak Weronika
 24. Miłek Tomasz
 25. Molik Błażej
 26. Monogarow Amelia
 27. Onyśków Katarzyna
 28. Paluch Antoni
 29. Początek Alicja
 30. Podlipniak Wojciech
 31. Postek Wiktoria
 32. Przysmak Konrad
 33. Rosińska Ewa
 34. Szczepaniak Agnieszka
 35. Świerkowska Wanessa
 36. Traczyk Aleksandra
 37. Wywrocka Hanna
 38. Zarzycki Jakub
 39. Żywalewski Ignacy

Od decyzji komisji przysługuje odwołanie u dyrektora szkoły. Odwołania składa się w sekretariacie szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. O decyzji kandydaci zostaną powiadomieni po posiedzeniu komisji ds. rekrutacji.