op 512x512

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w Olimpiadzie z Przedsiębiorczości zapraszam do kontaktu, do dnia 18 października w sali nr 17.
Agnieszka Grzymkowska
Informacje dotyczące olimpiady są na stronie www.olimpiada.edu.pl