Pedagog
Sylwia Błażejczak
Poniedziałek 11.00 – 14.00

Wtorek 8.30 – 10.30
12.10 – 13.10

Środa 8.30 – 14.30
Czwartek 8.30 – 10.30; 12.00 – 15.00
Piątek 11.00 – 14.00
Konsultacje dla rodziców po uzgodnieniu telefonicznym i w sprawach pilnych
tel. 68 3271326 wew. 27
Pedagog
Katarzyna Kosińska
Poniedziałek 9.00 – 11.00
Wtorek 10.30 – 14.30
Czwartek 10.30 – 12.30
Piątek 9.00 – 11.00
Pedagog
Alicja Hanisz
Poniedziałek 12.00 – 15.00
Czwartek 12.00 – 16.00
Rozmowy indywidualne z uczniami gabinet wicedyrektora
W sprawach pilnych kontakt tel. 533176108
Socjoterapeuta
Joanna Andrzejewska
Gabinet nr 45
Wtorek 8.00 – 13.00
Czwartek  8.00 – 13.00