Ogłoszenia rady rodziców

1. Skład rady rodziców:

Przewodnicząca:

Beata Piotrowska

Z-ca Przewodniczącej:

Patrycja Zubek 

Sekretarz:

Liliana Rogowska

INFORMACJE  BIEŻĄCE 

            Rada Rodziców uprzejmie informuje, że :

Skład Prezydium RR w roku 2016/2017 :

Przewodnicząca RR Beata Piotrowska

Wice Przewodnicząca  RR Patrycja Zubek

Sekretarz RR Liliana Rogowska

Członek RR Grzegorz Bazan

Członek RR  Anna Tujek

Członek RR Magdalena Karnicka-Staśkiewicz

Wakat - wybór na zebraniu trójek klasowych i RR w dniu 10-11-2016

1. Wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym wynoszą :

     60,00 pln  w przypadku uczęszczania do szkoły jednego dziecka

     80,00 pln w przypadku uczęszczania do szkoły dwójki lub większej ilości dzieci

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy , z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy , do której uczęszcza [ z zaznaczeniem GIM  lub  LO ]  lub u wychowawcy klasy .

Nr rachunku bankowego : 41 1090 1636 0000 0000 6211 4933

2. RR pragnie przypomnieć, że każda klasa ma możliwość otrzymania zwrotu części wpłaconych na rzecz RR pieniędzy na następujących warunkach :

Przy wpłacie :

powyżej 50%    zwrot  15%

powyżej 60 %   zwrot  20%

powyżej 70%    zwrot  25%

powyżej 90%    zwrot  30%

[ zgodnie z Regulaminem RR ]

Wychowawcy klas mogą wnioskować o wypłatę należnych środków do 15 czerwca .

3. RR informuje , że pieniądze uzyskane z wpłat rodziców na rzecz RR  przekazywane są do dyspozycji Organom Szkoły  zgodnie z Regulaminem RR   w następujący sposób :

Rada Rodziców           50% środków

Fundusz Dyrektora      30% środków

Samorząd Szkolny       15% środków

Kółka Zainteresowań    5% środków

4. Regulamin Rady Rodziców stanowi integralną część  Statutu ZSA .

Statut ZSA  znajduje się na stronie internetowej szkoły .  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem .

5. Rodziców , którzy są zainteresowani współpracą z RR zapraszamy do kontaktu i aktywności w ramach organizowanych spotkań z rodzicami , które odbywają się przed zebraniami szkolnymi .

Zebrania RR i trójek klasowych odbędą się :

10-11-2016  o godzinie 16,30

02-03-2017  o godzinie  16,30

08-06-2017  o godzinie 16,30

Przewodnicząca Rady Rodziców

Beata Piotrowska

 

Rozliczenie Środków  Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016

            Rada Rodziców uprzejmie informuje , że :

1. WPŁATY  na rzecz RR w roku 2015/2016 wynosiły 19 735,00 PLN

2. RR informuje , że pieniądze uzyskane z wpłat rodziców na rzecz RR  pozostają do dyspozycji  Organów  Szkoły  zgodnie z Regulaminem RR  i zostały wykorzystane w następujący sposób :

PLAN                                                                                        WYDATKI

Rada Rodziców           50% środków   9868,00                           11 867,29

Fundusz Dyrektora      30% środków  5920,00                            3875,89

Samorząd Szkolny       15% środków  2960,00                              894,16

Kółka Zainteresowań    5% środków    987,00                                   0

                                                                               RAZEM       16 637,34

3. Rozliczenie wydatków RR w roku szkolnym 2015/2016

 • Nagrody  , koniec roku szkolnego  197,76
 • Wigilia internatu , imprezy szkolne 600,00
 • Opłaty i prowizje bankowe  60,00
 • Dofinansowanie programu MAKE A STEP / AISEC  210,24
 • Sfinansowanie przejazdów uczniów na konkursy przedmiotowe , dofinansowanie do bazy dydaktycznej , olimpiady  8263,29
 • Wydatki klasowe  2536,00 - zwrot do klas
 • Klasy , które uzyskały zwrot z funduszu RR w roku szkolnym 2015/2016 : Ic, Ie LO , klasy I GIM , IIb IIc, IIe GIM

4. Pozostałość z roku szkolnego 2014/2015    9583,11

5. ŚRODKI RR NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2016/2017     12 680,77

Przewodnicząca Rady Rodziców

Beata Piotrowska

Rozliczenie Środków Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015

Rada Rodziców uprzejmie informuje , że :

1. WPŁATY  na rzecz RR w roku 2014/2015 wynosiły 14520,00 PLN

2. RR informuje , że pieniądze uzyskane z wpłat rodziców na rzecz RR  pozostają do dyspozycji  Organów  Szkoły  zgodnie z Regulaminem RR  i zostały wykorzystane w następujący sposób :

PLAN                                                                                        WYDATKI

Rada Rodziców           50% środków   7260,00                           7592,51

Fundusz Dyrektora      30% środków  4356,00                            3444,21

Samorząd Szkolny       15% środków  2178,00                              933,18

Kółka Zainteresowań    5% środków    705,00                                   0

3. Rozliczenie wydatków RR w roku szkolnym 2014/2015

 • Nagrody  , koniec roku szkolnego 979,85
 • Wigilia internatu , imprezy szkolne 604,91
 • Opłaty i prowizje bankowe  62,00
 • Dofinansowanie programu MAKE A STEP / AISEC  388,52
 • Dofinansowanie uczniów 425,00
 • Sfinansowanie przejazdów uczniów na konkursy przedmiotowe , dofinansowanie   4626,36
 • Wydatki klasowe  505,84 

4. Pozostałość z roku szkolnego 2013/2014    7033,01  

5. ŚRODKI RR NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2015/2016     9583,11

Przewodnicząca Rady Rodziców

Beata Piotrowska